A rövidlátás abbamaradt


De mit meg nem tenne a divat kedvéért egy Váci utcai gavallér, aki nem akar lemaradni a korszak személyszállító vonatáról, hanem egy vonalban kíván maradni kortársaival, a kor felszínen levő eszméivel?

a rövidlátás abbamaradt

Kompolti nehéz szívvel közölte elhatározását szerelmesével, Kikericsy kisasszonnyal, akire szokás szerint a Régiposta utca sarkán várt.

A nap hőse Neszvada, aki egy úrinőt megvert a Koronaherceg utcában. Én sose fogok egyetlen nőt sem éjszakának idején meztelenül kikorbácsolni házamból, mint legutóbb az az erdélyi gróf tette… — Habár mentő körülménynek számít ördögi féltékenysége. Nincs mindig a legrosszabb dolga egy asszonynak, akit oly pokolian féltenek, hogy a férfiak megfeledkeznek a jónevelés szabályairól.

a rövidlátás abbamaradt

Ma már nevetnek az egész világon a féltékeny szerelmeseken, és gúnyt űznek a rövidlátás abbamaradt. Ami pedig azt illeti, hogy egy kutyaképű férfi megharap az utcán, vagy pláne megöl, mint Erzsébet királynét a kőműveslegény: ennek mindnyájan ki vagyunk téve, akik a korzón vagy a Ringen végigmegyünk.

Azzal nem lehet megfélemlíteni egy nőt, hogy a halállal ijesztgetik. Klubjaik, azaz kávéházaik és vendéglőik voltak, ahol találkoztak, és megbeszélték kalandjaikat. Vagy a kávéházi ablakban üldögéltek, mint a vadász a leshelyén, ahonnan szemügyre vették a fővárosi utcákon elmaradó nőket, és a rövidlátás abbamaradt utánavetették magukat a nőknek, akiket kiszemeltek.

Követték őket, megszólították, karjukat karjukba fűzték, és másnap nagy hahotával mesélték el gyűldéjükben, hogyan viselkedett a megtámadott. Névsort vezettek azokról a nőkről, akik nem élhettek szerelem, illetve udvarló nélkül. Tudtak minden titkot a divathölgyekről, mert hiszen elbeszélték egymásnak a nők titkait.

Még sokszor. Jó, hálás szemmel néz föl a szobrászra.

Füttyjeleik voltak, mint a vándorlegényeknek, és nagy botokat hordtak a kezükben, amelyekkel szembeszálltak a nem rendjükbe tartozó férfiakkal. Bizonyosan tudta, mert mielőtt szokásos ájtatoskodására a Barátok templomába bevonult volna, így szólt udvarlójához: — Megmondhatja lovagtársainak, hogy én nem félek tőlük.

Az a barátom. Ritka szó volt az, amit Kikericsy kisasszony mondott, de bizonyos volt, hogy nem hazudott, mert a Váci utcai hölgy azok közé a rendkívüli nők közé tartozott, akik nem szoktak hazudni. Kikericsy kisasszony ezen a napon sokáig gyónt a barátnak, mert nyilván rendkívüli mondanivalói voltak. Sok kalandos férjet, szeretőt leptek meg a postakocsisok országjáró, szél- és esőálló kabátjában, amikor a köpenyeg alól előkerült az esernyő. Jókai Mórt is ilyen köpönyegben szokta lesni Laborfalvy Róza, amikor a regényíró megunta a regények írását, és maga is regényeket akart átélni.

De a házmesterné ruhájába öltözni, vagy a rövidlátás abbamaradt titoktartó szobalánnyal ruhát cserélni: nemcsak a rövidlátás abbamaradt színdarabokban divat, de minden pesti nő életében, aki szenved a féltékenységtől, titkos szerelemtől vagy a mindennél hatalmasabb kalandvágytól.

Kikericsy az óbudai varrónő ruháját és nevét vette fel, amikor a félelmetes cinkotai bádogos meglátogatására indult, aki zsírosbödönökbe szokta forrasztani női ismerőseit, és kertjében elásni. Nyolc koporsót leltek a virágágyakban utána. Sárga blúza, fekete, rövid, úgynevezett trottőr szoknyája volt betűk magassága a szemvizsgálaton óbudai varrónőnek, rövidlátó szemét kissé összehunyorítva tartotta.

Görög kontyba volt csavarva a haja, mint olyané, aki nem ér rá sok időt tölteni a tükör a rövidlátás abbamaradt, regényekért élt és halt, de mindig tartózkodott a házasemberektől, mert azok egészen céltalanul szerepelnek a fantáziában.

A varrónőt Wulff Lilinek hívták, de nem volt rokonságban a Pesten időző Wulff-cirkusszal. Wulff Lili nevét vette fel ruhájával együtt Kikericsy, miután annyi kalandkereső pesti nő módjára ő is Cinkotára rándult, hogy a félelmetes bádogos titkát kipuhatolja.

Ugyan mit számít egy ilyen kalandorhoz mérve a pesti álarcosbálok virágáruslányának öltözve megjelenni?! A kézművesek közül már híres emberek teltek ki; egyszerű serfőzőlegény volt Dreher, akinek gyárkéményei benépesítik Budapest környékét, mintha ő csinálná a legnagyobb füstöt a városban, és kézművesek voltak az apostolok is.

strike down - Hungarian translation – Linguee

Megszerelmesedik és meghal, aki a cinkotai lakatost meglátja! Nem volt nála érdekesebb ember. Lili egy csomaggal kezében, amilyennel a varrónők szoktak járni, midőn a rájuk bízott munkát elviszik vagy hazahozzák; sétálgatott Cinkotának abban a részében, ahol hír szerint Kiss Béla mint a lakatost nevezikegy kertes házikóban lakott.

És a kékszakáll házikója semmiben sem különbözött azoktól a házaktól, amelyek itt egyforma nagyságú, ház előtti kertecskével, benne két virágággyal, egymás mellett úgy sorakoztak, mint a vasutasok, ugyanazon egyenruhájukban; még a virágágy közepén is fehér karóra a látás fokozata romlással, kék üveggolyó állott, mint akár a tőszomszédban vagy a harmadik szomszédban.

Lukasenka, a félnótás diktátor Közönséges kalózkodás. Amikor a belarusz elnök megszervezi egy légterén áthaladó nemzetközi repülőjárat eltérítését csak azért, hogy a fedélzeten lévő újságírót börtönbe juttassa, az nem más, mint állami kalózkodás. Lukasenka vasárnap fityiszt mutatott a nemzetközi jognak.

Egy talyigás tót járt erre tavaszkor, és kék üveggolyókat adott el olcsó áron a háziuraknak. Ki hitte volna, hogy a kék üveggolyók közül az egyik sírkőként szerepel annyi budapesti nő felett?

És Lili, hogy a veszéllyel játsszon, nyomban azután, hogy a bádogos kertjébe belépett: első útját a fehér karón álló, kék üveggömbnek vette, hogy megnézze benne arcát, mint valami tükörben.

A fejfájások szemészeti vonatkozásai

Persze eltorzult, elgömbölyödött arcot láthatott a gömbben, mint már előtte mások is, akik ebben a kerti tükörben utoljára megpillantották magukat, mert Kiss Béla házában a rövidlátás abbamaradt találódott tükör, mint a halottas házakban sincs tükör, nehogy a holt meglássa magát holta után a tükörben.

Itt nézegeté eltorzult arcát a tavaszi virágágyban javában Lili barátnőnk is, amikor a csendes házikóból vidám kurjongatás hallatszott, és a korántsem haragos ugatás után megjelent annak előidézője is: egy fehér szőrű, halványsárga foltos, foxi fajtájú kutyácska, fekete orrával, fekete szemével, mint a játékszer, amely a vendégek mulattatására szolgál.

a rövidlátás abbamaradt

Olyan barátságosan közeledett a virágágyban álló hölgyhöz, mintha a házigazdát helyettesítené, aki bizonyos utasításokkal látta el, hogyan kell fogadni az asszonyságokat, akik a házába szürkehályog eltávolítás után myopia. Fekete orrát ugyanezért Lili kezéhez dörzsölte a házőrző, és nevető fekete szemével oly barátságosan nézett rá, mint egy várva várt vendégre.

Majd két lábra állott, és nekifeszült a vendégnek, mintha megölelni akarná. Ez a kutya jól van tanítva!

Szóval vannak hasznos vírusok? A mi vírusaink nem okoznak betegséget, nem is képesek szaporodni, és nem is nevezhetők vírusnak már, mert mindent kiszedünk belőlük, ami azzá tette őket.

És a foxi, hogy további tudományát is bemutassa, körülugrálta Lili bokáit, duruzsolva, dudorászva, szinte vallomást téve harapdálta cipőit, amellyel nyilván azt akarta kifejezni, hogy Lili lábai tetszenek neki. Ami nem is nagyon csodálható. Majd mindenáron bokái közé akart férkőzni, mint egy olyan helyre, ahol legjobban erezné magát.

Linguee Apps

Ez a kutya bármely fővárosi házba is beillene! És mikor a foltos foxi előrefutott a ház bejárata felé dohányszínű függönyök, rézkilincses üvegajtó felémintegy maga után csalogatva a vendéget, azt gondolta magában: — Ez a kutya közönséges bűntárs.

Ahelyett hogy ásná a földet, mint a kutyák szokása, ahelyett hogy vérszomjas szájában emberi karokat és lábakat hordana a piacra, mint ez a kutyák szokása: kedveskedéssel eltereli a figyelmet a ház titkáról. Nyilván női kéz volt az, amely először ráncolta, igazította, csinosította az üvegajtóra alkalmazott függönyt.

a rövidlátás abbamaradt

Egy bizalmas, gyanútlan női kéz, amely a függöny fodrozásakor nem sejthette, hogy mily dolgoknak az eltakarására fog egykor szolgálni a függöny. Oly ártatlannak látszott a függöny, mintha csak arra volna jó, hogy az odabent szálldosó pipafüstöt magába szívja, és tőle megszínesedjék.

A foxi hátra-hátranézegetve ugrándozott az ajtó felé, és maga után csalogatta Lilit, az óbudai varrónőt. Szívszorongás nélkül nem lehetett a cinkotai bádogos szobájába lépni. Igaz, hogy az asztalnak, amely a szoba közepén állott, éppen úgy négy lába volt, mint más asztalnak Cinkotán, de nyilvánvaló volt, hogy ezen az asztalon halálos ítéleteket írnak szerelmes, találkára hívó levelek alakjában, és ebéd idején vesevelő helyett női aprólékot tálaltak savanyúan ecettel vagy édesen cukorral készítve, mint az idevaló szakácskönyv előírja.

A dátuma, amikor elküldetett, május havát jelentett. Két szék volt az asztal mellett. Két szék két ember részére, mint a mesében, ahol azok a mesebeli emberek mindig egymás mellett ülnek.

DÉLELŐTT - Rövidlátás gyermekkorban - Dr. Feminger Andrea

De még mindig a fehér, sárga foltos kiskutya töltötte be a házigazda szerepét, fáradhatatlanul ugrándozott a vendég körül, mintha ezzel a tőle legkitelhetőbb udvarlással akarná szórakoztatni mind az ideig a vendéget, amíg a házigazda valahonnan megérkezik.

Ám ha a házigazda nem is volt még jelen, feltűnt a képe a falon fotográfia alakjában. A házigazda valóban vasutas egyenruhában feszített a falon, bár a vasutassághoz nem sok köze volt.

Ő, aki legjobban ismerte a nőket, azt vélte, hogy a meghódításukhoz a vasutas egyenruhája a legalkalmasabb, ezért öltözött vasútinak.

a rövidlátás abbamaradt

Ő azon férfiak közé tartozott, akik bajszuk nevelésével kárpótolják a világot azért, mert homlokukon ritkulni kezd a hajuk. Ők százszor és százszor bebizonyítják, hogy bajusznövesztő kenőcsök igenis vannak a világon, de a hajnövesztő szereket még ők sem tudták kitalálni.

Ellenben kerek, egészséges arcuk saját találmánynak látszik, amely arcra úgy tesznek szert, hogy minden körülmények között megőrzik nyugalmukat, nem adják át magukat sem oktalan bánatnak, sem az ugyancsak orcahervasztó örömnek. Természetesen, egészségesen megszokott keretek között élnek, ritkán haragusznak, és még ritkábban szomorkodnak.

A szem eredetű fejfájások okai a következők lehetnek:

Ők azok, akik egykedvűségüket minden helyzetben megtartják, mintha vasból volnának alkotva. Az óbudai varrónő az arcképről rátekintő férfi láttára, ennek az örök nyugalmú, végtelenül flegmatikus, megrendíthetetlen férfinak láttára ugyanazt kezdte érezni, amit a csiricsári nők a szél ingására, az évszakok megújulására, a nappal és az éj óráira váltakozó, gyenge nők egy más anyagból gyúrt, erős férfi mellett éreznek.

Azt érezte, hogy egy ilyen férfi mellett lehet biztonságos a helyzete, ilyen férfi mellett megtalálná az élet örömeit, a rövidlátás abbamaradt az élet biztonságát.

Kiss Béla olyan ember volt, akit a képe után bármely nő nyugodtan vőlegényének választott volna, hogy kezére bízza hozományát és jövőjét.

  • Vitaminok a látás tetejére
  • A cinkotai bádogos | Krúdy Gyula munkái | Kézikönyvtár

A falon függő arckép után elevenen szólalt meg a házigazda, feszes, cipőtalpához gumiszalaggal erősített, szürke pantallójában, amelyet a régi tiszti világban gróf Pejacsevics tábornokról neveztek; kissé pocakosan, úgynevezett csacsihassal, amelyre nagyon illett a három gombra járó, derékövszerű mellényke, amely nadrágtartó helyett fogta a nadrágot. Világoskék inge volt, mint az életvidám embereknek, és karján felgyűrve az ingujja. De tulajdonképpen a leírt öltönydarabok közül nem számított igazán más, mint a gumiszalagos nadrág, amely feszességével, testhezállóságával úgy a cúgos cipővel, mint a gombokkal összenőve látszott lenni, és a vastag lábszárnak utánozta minden mozdulatát.

Persze, tisztiszerek voltak a nadrágon, felülről lefelé menő zsebek, amelyekbe könyökig be lehetett dugni a kezet. Csupa barátságosság látszott kerek, hűséges kék szemében, amint mértéket vesz a jövevényről: — a műhelyben készen álló bádogbödönök közül vajon melyik az alkalmas a bekövetkezendő eltakarításhoz?