A logopédiai munka irányai látássérültekkel


a logopédiai munka irányai látássérültekkel

Gyógypedagógia alapképzési BA szak bemutatása Mi a képzésünk célja? Olyan gyógypedagógusok képzése, akik rendelkeznek a gyógypedagógia és határtudományai orvostudomány, pszichológia, pedagógia, szociológia korszerű ismereteivel és mindazzal a szakterületi és gyakorlati tudással, melyet felhasználva képesek segítséget nyújtani a fogyatékos emberek számára, az ő fejlesztésük, rehabilitációjuk a logopédiai munka irányai látássérültekkel társadalmi integrációjuk érdekében.

Képesek választott szakirányukon, szakirányaikon a sérült, fogyatékos, akadályozott emberek szakszerű segítésére, gyógypedagógiai fejlesztésére, nevelésére, oktatására, habilitációjára és rehabilitációjára.

Myopia - hipnóziskezelés Fájdalomtörés a szem belsejében Rendszeres logopédiai szűrést végeznek az óvodákban, iskolákban. Nagyon fontos, hogy a beszédfogyatékos kisgyermek iskolába kerülésekor a tanító kapjon tájékoztatást vagy tájékozódjon a tanuló beszédállapotáról, és az ő szerepéről, feladatairól, amelyeket a mindennapi oktatás során szem előtt kell tartania.

Kinek a jelentkezését várjuk? Olyan leendő hallgatók jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a sérült, fogyatékos, akadályozott emberek és a számukra biztosítandó segítségnyújtás lehetőségei iránt, akik jó kommunikációs, szociális és kreatív képességekkel, készségekkel, valamint együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, felelősségtudattal, önismerettel rendelkeznek, és magas szintű szakmai felkészítésben szeretnének részt venni. Az egyéni lehetőségekhez és szükségletekhez leginkább illeszkedő szakirányok megtalálása érdekében javasolt még a képzés megkezdése előtt a személyes konzultáció a szakirány-felelősökkel és a szaktanszékek munkatársaival, annak érdekében, hogy a jelentkező tanulmányai és karrierútja optimálisan alakulhasson és a hallgató minden szükséges támogatást megkaphasson tanulmányai folytatásához.

A kari fogyatékosügyi koordinátor: Kovács Johanna és dr.

Képzési terület: pedagógusképzés 4.

Fazekas Ágnes Sarolta. Elérhetőség:: Budapest, Ecseri út 3.

Gyógypedagógusok képzése[ szerkesztés ] Magyarországon a gyógypedagógusok képzése a pedagógusképzés, tehát a neveléstudomány területén zajlik. Gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon: Az értelmileg akadályozott középsúlyos, súlyos és legsúlyosabb fokú értelmi fogyatékos és halmozottan sérült gyermekek, fiatalok és felnőttek speciális nevelési, fejlesztési szükségleteinek megállapítására, gyógypedagógiai diagnózis készítésére, gyógypedagógiai nevelési, oktatási, fejlesztési, terápiás, prevenciós és rehabilitációs feladatok ellátására, differenciált egyéni és csoportos fejlesztésre, a fejlesztő tevékenység területeinek és eszközeinek meghatározására szakosodott gyógypedagógus.

Milyen ismereteket sajátíthatsz el? Az első két év alatt a különböző tudományterületek alapismereteinek pl.

a logopédiai munka irányai látássérültekkel

Főbb tantárgyak: fejlődés- és neveléslélektan, személyiség- és szociálpszichológia, fejlődéstan, gyógypedagógiai pszichodiagnosztika. A képzés második a jobb szem látása kettős a választott szakirány ok nak megfelelő szakterületi és szakirányú ismeretek elsajátítása történik, nemcsak elméletben, hanem számos szakmai gyakorlaton keresztül egyaránt.

Bejelentkezés

Főbb tantárgyak: gyógypedagógia-történeti, szakkórtani, szakpszichológiai ismeretek, gyógypedagógiai diagnosztika, pszichodiagnosztikai eljárások, a gyógypedagógus szakma és szakterületeinek gyakorlati, módszertani ismeretei; oktató, nevelő, fejlesztő, segítő terápiás eljárások módszertana.

Milyen szakirányok közül választhatsz?

a logopédiai munka irányai látássérültekkel

Autizmus spektrum pedagógiája A szakirány az autizmussal élő gyermekek, fiatalok és felnőttek speciális nevelési, fejlesztési szükségleteinek megállapítására, fejlesztési tervek kidolgozására, a gyógypedagógiai feladatok ellátására készít fel az egészségügy, korai fejlesztés, oktatás valamint a szociális intézmények színterein. Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája A szakirány a korai fejlesztés, a speciális óvodai és iskolai nevelés, oktatás színterein biztosított gyógypedagógiai segítségnyújtásra, az értelmileg akadályozott és halmozottan fogyatékos gyermekek, fiatalok, felnőttek nevelésére, oktatására, fejlesztésére, egyéni és csoportos fejlesztő valamint terápiás foglalkozások irányítására készít fel.

Hallássérültek Pedagógiája A szakirány a csecsemő- gyermek- ifjúkorú, és felnőtt hallássérültek szakszerű gyógypedagógiai ellátására készít fel, a a logopédiai munka irányai látássérültekkel szakemberek speciális óvodai, iskolai nevelési és differenciált oktatási feladatokat látnak el, illetve a hallássérült felnőttek rehabilitálását végzik.

  1. Gyógypedagógia alapképzési (BA) szak bemutatása
  2. A logopédiai munka irányai látássérültekkel DÉLELŐTT - Kiskori logopédiai problémák - Molnár Zsófia homályos látás botulizmussal Neurogén kommunikációs zavarok, afázia, diszfázia Egyéb fogyatékossághoz, betegséghez társuló beszédzavar Megkésett beszédfejlődés A gyermeki beszédfejlődés késése elég gyakori jelenség.
  3. Képzési terület: pedagógusképzés 4.
  4. Mennyi a látvány plusz
  5. Vitaminok szenilis látás
  6. Hogyan lehet megtanulni a nézettáblát
  7. A logopédiai munka irányai látássérültekkel Bögre látásvizsgálati asztal

Látássérültek Pedagógiája A szakirány a látássérülés felismerésére, a látássérült gyermekek korai gondozására, fejlesztésére, speciális óvodai és iskolai nevelésére, oktatására, valamint látássérült felnőttek foglalkoztatására és komplex rehabilitációjára készít fel. Logopédia A szakirány a hang- beszéd- nyelvi és kommunikációs zavarokban, a specifikus tanulási zavarokban és a gyermekkori nyelészavarokban érintett személyek logopédiai ellátásához látásvizsgálat és kezelés prevenciós, diagnosztikai, terápiás és rehabilitációs tevékenységre készít fel.

DÉLELŐTT - Kiskori logopédiai problémák - Molnár Zsófia homályos látás botulizmussal

Pszichopedagógia A szakirány a nehezen kezelhető, személyiség- viselkedés- és teljesítményzavarokkal küzdő gyermekek, fiatalok, felnőttek oktatására, gyógyító nevelésére, gondozására, társadalmi beilleszkedésük elősegítésére készít fel.

Szomatopedagógia A szakirány a mozgáskorlátozottság felismerésére, a mozgáskorlátozott valamint halmozottan fogyatékos gyermekek korai gondozására, fejlesztésére, óvodai és iskolai nevelésére, oktatására, foglalkoztatására és mozgásnevelésére készít fel.

a logopédiai munka irányai látássérültekkel

Tanulásban Akadályozottak Pedagógiája A szakirány a tanulásban akadályozott — enyhén értelmi fogyatékosnak minősítettek, illetve nehezen tanuló — gyermekek speciális nevelési szükségleteinek megállapítására, gyógypedagógiai nevelési, oktatási, fejlesztési, terápiás és prevenciós feladatok ellátására készít fel.

Hol tanulhatsz tovább a BA képzés után?

Így olvasnak a látássérültek - KOS TV

A BA képzés végeztével az alábbi mesterképzési szakokon van lehetőség továbbtanulásra: gyógypedagógia mesterképzési szak, interkulturális pszichológia és pedagógia mesterképzési szak, neveléstudományi mesterképzési szak.